Thông tin về chuyến đi T26

Hiện đã có 7 vị đăng kí tham gia đòàn đi T.26. Ông Thắng hoặc bà Anh tiếp tục nhận ghi tên tham gia cho tới hết ngày thứ ba 23.4.2019, để đăng kí giữ chỗ tại T26 và mua vé xe hỏa vì tháng 5,6,7 là tháng trọng điểm du lịch khách đông.
Cháu Bảo Trân tại bể bới trong khuôn viên T.26
Vé tàu hỏa anh Hiệp sẽ mua giúp, cố gắng đáp ứng tàu nhanh tới Lăng Cô sát giờ nhận phòng sau 14 giờ  và đi sát giờ trả phòng trước 12h tránh mệt mỏi vì phải chờ đợi.
Ông Thắng tạm ứng 1/3 tiền phòng 3 ngày và bà Anh tạm ứng tiền vé tàu hỏa cho các thành viên đoàn. Lưu ý số tiền tạm ứng Phòng và vé tàu hỏa các thành viên sẽ thanh toán kể cả khi rút lui không tham gia đoàn.
Theo yêu cầu T.26 sáng ngày thứ tư 24.4, ông Thắng sẽ đăng kí phòng ở và chuyển khoản tiền tạm ứng giữ chỗ.
Phạm Lê
Previous
Next Post »