Điều gì cũng có thể.

Bấy lâu nay cứ tưởng đinh ninh chỉ có hiệu bán đồng hồ lớn mới có được tủ đồng hồ như thế này. Nhưng té ra đang hiện hữu 100% trong một gia đình nổi tiếng ở Quận Ba Đình, Hà Nội, nơi mà rất nhiều người trong chi họ ta đã từng đến. Thật đúng là điều gì cũng có thể xảy ra.
Phạm Lê
Previous
Next Post »