Nhớ Chị cả Thoa

Mười hai năm xa chị Kim Thoa
Người Chị cả rất đỗi hiền hòa

Cùng Anh chăm sóc con cháu, chắt.
Nay thành danh nhớ Mẹ, Cụ, Bà.
Kim Anh
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cảm ơn Cô Anh và cậu Thắng đã nhớ đến Mẹ cháu !

Balas