Thăm nước Nga

Bà Kim Anh dẫn dầu đoàn chi họ từ Hà nội tới thăm LB Nga. Tham gia đoàn có các thành viên chi họ Vinh, Khanh, Hùng...(Ảnh trước tượng đài Lenin ở Matxcơva)
Phạm Lê

Previous
Next Post »