Lấy độc trị độc…

Vật lộn cả ngày với hoa tối về nằm bẹp dúm. Hôm sau hơi đỡ tí lại cố đi cày ngoài đồng giữa trời nắng chang chang. 
Lạ thay, lấy độc trị độc, lại hết... ốm. Đúng là chết tại hoa và sống lại cũng nhờ hoa.
Lê Lan

Previous
Next Post »