Nhà thờ Đức bà Paris cháy

Sáng nay báo đài đưa tin nhà thờ Đức bà Paris bị cháy. Nhìn ngọn lửa bốc cao,  khói bay nghi ngút mà tiếc đứt ruột. 

Vừa hay tin cũng là lúc cô con dâu nhắn về đầy vẻ ngạc nhiên cũng ngày này năm ngoái chúng con vừa đến đây tham quan phong cảnh tuyệt đẹp. 
Đang viết vài dòng thì đài báo tin chủ trị nhà thờ thông tin các hiện vật quí hiếm lưu giữ trong nhà thờ nhìn chung không ảnh hưởng gì. 
Hú vía tuy nhà thờ Đức bà Paris rõ ràng không phải của nước mình, nhưng là tuyệt tác kiến trúc mà rất nhiều người  trong chi họ ta (không thể kể hết tên) đã từng đến đó vãn cảnh.
Tôi tin là còn nhiều bức ảnh về nhà thờ Đức bà Paris đẹp hơn mấy bức ảnh của cô con dâu tôi gửi vể, hiện còn đang lưu giữ trong các gia đình thành viên chi họ ta.
Phạm Lê


Previous
Next Post »