Ngàylễ 30.4


Chào mừng ngày lễ 30,4. Cách nay 44 năm chiến thắng lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Phạm Lê
(ảnh Trung Kiên)
Previous
Next Post »