Vui một tí

              Giờ mới nhận ra "người có số đào hoa sướng mọi lúc, mọi nơi…

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »