Kiểm tra mắt tại nhàNếu nhìn thấy số 88 mắt trái kém
Nếu nhìn thấy số 83 mắt phải kém
Nếu nhìn thấy số 38 cả hai mắt đều khỏe
Nếu nhìn thấy số 33 cả hai mắt đều kém
Previous
Next Post »