Đàm tiếu


Ngồi buồn chẳng có việc gì làm,chợt để ý mấy hộp bánh có từ tết Mậu Tuất  ( 6 hộp ).Rỗi hơi đi tìm hạn sử dụng kết quả là :
a/ Không có nhà sản xuất nào ghi ngày sản xuất và  hạn sử dụng ở vỏ bao bì bằng các tôngb/ Nếu muốn kiểm tra buộc phải tháo vỏ ngoài để tìm nơi ghi ở vỏ hộp sắt :


  Tại vỏ hộp nơi hướng dẫn mở hộp đều dán băng keo,muốn biết  hạn sử dụng người tiêu dùng buộc phải bóc băng keo  để tìm hạn sử dụng ghi trên hộp sắt
c/ Từ sự việc này ta thấy: Khi đi mua hàng liệu có nhà hàng nào cho người mua bóc băng keo để kiểm tra hạn sử dụng ? Tất nhiên ai cũng rõ chẳng có nhà hàng nào đồng ý cho bóc keo dán .Như vậy người mua phải mua hàng tù mù ? Thậm chí người mua có bóc băng keo phát hiện hạn sử dụng  còn quá ngắn . Có nhà hàng nào cho đổi ?
d/ Nếu có biếu hoặc cho ai, bạn đọc nên cẩn kiểm tra trước khỏi ân hận !
e/ Trong 6 hộp tìm hạn sử dụng có :
     -  3 hộp hạn  sử dụng đến tháng 1 tháng  2 năm 2019
     -  2 hộp có hạn sử  dụng đến tháng 11& 12 năm 2018
     -  1 hộp không ghi hạn sử dụng,buộc phải mở tung hộp sắt để tìm bên trong hộp cũng không có  !
Liệu có nên dùng bánh này không ?
Qua các phương tiện đại chúng năm 2018 là năm có hành động quyết liệt kiểm tra an toàn thực phẩm
Theo đó, trong vic trin khai công tác ATTP năm 2018, ngành y tế Hà Ni s tiếp tc nâng cao năng lc qun lý Nhà nước, đy mnh thông tin v ATTP; đng thi chú trng các hot đng phòng chng ng đc thc phm, duy trì, nhân rng các mô hình đim v ATTP.
Previous
Next Post »