Sống ở Đời…

Cuc sng vi vã, kiếp người bé nh, ngonh đu li đã hết na đi người. Thi gian trôi nhanh như bóng câu lướt ngoài ca s. Hôm qua còn vui vy cùng bè bn mà hôm nay đã đôi ng lìa tan. Người cũ lâu không gp, chuyn cũ lâu không bàn. Chp mt mt cái, nhìn quanh mình chng còn li my ai. Thi gian không đi mt ai, mt sm soi gương thy tóc Ta đim bc, hng trn có khác nào cõi mng vy thôi…
https://kimdunghn.files.wordpress.com/2017/09/canh-co.jpg?w=660
(
nh theo FB Xuân Thy)
Đôi khi bun phin, hãy nghĩ cuc sng là phép tr, gp mt ln bt mt ln, còn có gì phi kh não đây. Không quên ơn người giúp mình, không trách móc người x t vi mình, không gi mãi trong lòng hn thù người khác, t khc Ta s thy cuc đi sao mà an nhiên, bình lng đến vy!
Khi gp phi chuyn đau bun, không như ý, hãy nghĩ rng cuc sng chính là mt ln phi vượt qua. Kiếp người khi đến tay không, ra đi cũng tay không, không mang đến ht cát mà cũng không mang đi mt áng mây nào.
Khi Ta bt mãn, hãy nghĩ đến nhng người nghèo kh, kém may mn hơn Ta, biết đ mi là hnh phúc. So vi người bnh, hnh phúc ca Ta là sng khe mnh. So vi người đã khut, hnh phúc ca Ta là còn sng. Người ta mun sng tt thì tâm phi gin đơn, phi bt h đ mt chút. https://static.fhan2-1.fna.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fce/1/16/1f600.png
Khi Ta cm thy không vui, hãy t hi rng mình còn li bao nhiêu ngày đ có th dn vt.. Nghĩ k ri, Ta s không bun na. Khi Ta tc gin hãy nghĩ rng liu có cn phi kh tâm vì mt người không đáng hay không, ăn ngon, ng ngon, chăm sóc tt, biết cách tiêu tin là được ri. Khi Ta mun so đo tính toán, hãy nh li rng con người đến thế gian này là tay không, hà c gì phi tính toán thit hơn, ti sao không chu nhường mt bước ? Nói nhiu s làm tn thương người khác, so đo nhiu li tn hi tinh thn, va hi người li hi mình, kết qu là hao tâm tn sc. Mt đi người thc ra ch cn không làm chuyn phi h thn vi lương tâm, t ti an nhàn đã là quý lm ri !
Hãy sng sao cho tht vui v. Có cơm thì ăn, có bia thì ung, bun ng thì lên giường, có qun áo đ mc, có núi đ leo, có bin đ ngm, có internet đ chơi Facebook, có xe đ đi, có vic đ làm, có thêm người bn đi cùng chung suy nghĩ na là … tuyt vi !
Sng an nhiên vui v mi là tt nht, chng vic gì phi đ ý đến tin ít tin nhiu. Sau này già ri, chết đi ai còn đ ý Ta là ăn mày hay là người giàu có? Ai cũng có phin mun, hàng ngày đu có bun phin, quan trng nht là Ta không đ ý đến nó, sng vui v thì bun phin s t nhiên tan mt. Phin não ngày ngày đu có nhưng nếu không t tay nht lên thì người ta đâu phi u su nhiu đến vy?
 
https://static.fhan2-1.fna.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fce/1/16/1f600.png
Tài sn quý giá nht là sc khe
Khi sinh mnh ca con người chm dt, đến lúc s sng không th cu vãn được na thì tin tài là gì, danh vng là chi, thy đu vô nghĩa. Truy cu giàu có khiến người tham lam, biến thành ác qu. Trong mt người sp t giã cõi đi, nhng gì gi là danh phn, đa v, tin bc, trang sc, m n đu ch là mt đng rác mà thôi.
Sc khe là s mt, không có sc khe thì danh tiếng, đa v, sĩ din, xa hoa, xe sang, nhà cao ca rng… thy đu là mây bay, gió cun, mong manh, hư o c.
Hãy luôn nh rng : chiếc đin thoi thông minh cao cp, 70% chc năng là không h dùng ti. Mt chiếc xe sang, 70% tc đ là tha. Mt ngôi bit th nguy nga, 70% din tích là b trng. Hàng lot chuyn đi, 70% là vô v, hư không.. Mt đi n lc kiếm tin, 70% là đ li cho người khác tiêu. Hãy sng tht đơn gin, tn hưởng cuc đi, gi ly 30% nhng gì vn thuc v mình mi mong thc s có được hnh phúc.
Đi người li như mt hip đu. Na trước là hc hành, quyn lc, chc tước, thành tích, tăng lương tăng chc. Còn na sau là huyết áp, mmáu, tiu đường, ung thư, cô đơn, su não.. Na hip đu là phn đu hết mình, na hip sau là chp nhn, buông xuôi. C sao kiếp người mi mt lm vy?
Hãy nh không có bnh cũng phi gi gìn sc khe, không khát cũng phi ung nước, có phin mun cũng phi nghĩ cho thông, có lí cũng phi nhường người, có quyn cũng phi thp ging, không mt cũng phi ngh ngơi, không giàu cũng phi biết đ, bn my cũng phi luyn tp.
Bi vì, mt b qun áo giá $1000, t chi phiếu nh có th chng minh. Mt chiếc xe giá $100 000 hóa đơn có th chng minh. Mt căn nhà giá $1 000 000 hp đng mua bán có th chng minh. Nhưng mt con người rt cuc tr giá bao nhiêu tin, ch sc khe mi có th chng minh. Hãy nh, sc khe chính là “giá tr” nht !
Vì vy cũng đng bao gi mang máy ra tính rng Ta đã tiêu bao nhiêu tin cho sc khe. Trên đi này Ta nht đnh có mt món tin phi tiêu, hoc là đ chăm sóc trước, hoc là đ cha tr bnh tình v sau. La chn món nào là quyn ca Ta. Có sc khe gi là tài sn, không có sc khe thì ch còn là di sn mà thôi.
Chiếc giường đt nht trên thế gii chính là giường bnh. Trên thế gii này có th có người lái xe thay Ta, kiếm tin thay Ta… nhưng không có ai mc bnh thay Ta được. Đ mt ri đu có th tìm thy li nhưng có mt th mt đi là vĩnh vin không còn tìm thy, đó chính là sinh mnh.
 
Previous
Next Post »