Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Chị Nguyệt gặp Cường ở Việt Nam rất vui.Đúng là : Láng giềng ở tận bên Tây ,
Không hẹn mà gặp ở ngay quê nhà !

Balas
avatar

Văn xuôi của Vinh nghe mà vần như thơ.

Balas