Chào mừng Quốc Khánh.2.9


Cùng với cả nước chúng ta chào mừng kỉ niệm 72 năm ngày Quốc Khánh 2.9.1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập tại Qảng trường Ba Đình tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa tiền thân của Nhà nước Việt Nam phát triển ngày nay.
Chi họ Cụ Quang
Previous
Next Post »