Mừng sinh nhật.

Chúc mừng Phạm Tuấn Phương, hôm nay thêm một tuổi (29.5.1970), chúc sinh nhật vui vẻ, sớm thực hiện ước mơ.

Blog chi họ cụ Quang
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Bốn bảy tuổi xanh, sắp năm mưoi
Tìm gi lâu thế đến năm mươi ?
Không khéo Gia Minh lại đi trước
Ông trẻ đo bô giúp cháu chăng ?

Balas
avatar

Tôi đoán Phương có nhiều mong muốn cao xa, nhưng năm nay nên định hình một cái hiện thực nhất, còn lại để mấy chục năm sau nghĩ tới cũng chưa muộn.

Balas