Cũng chỉ là giả thiết…

Bà mẹ chồng khó tính trong phim "Sống bên mẹ chồng” khi nhìn thấy ảnh này sẽ trợn tròn mắt, dương cặp kính lớn tiếng “Không được đè đầu, cưỡi chồng như thế”.
Phạm Lê
Previous
Next Post »