Chúc mừng Bác Di nhân ngày sinh lần thứ 75

                                                           Bác Di đang đón xuân sang           
                                                 Mong sao bác mãi ngày ngày càng xuân
Previous
Next Post »