Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Coi chừng với Myama,nhiều thẻ vàng không đáng có, lối đá thiên về bạo lực như Ngọc Anh có khi gây hậu qyả nghiêm trong, bài học của Trọng Hoàng SEA game trước đây ?
MẢi mê tấn công ắt mà phòng ngự chưa tốt cũng là việc cần chú ý

Balas