Nhân ngày giỗ Vĩnh Hải


Lên thăm Thâm Tý - Bảo Cường 
Vui mừng thì ít, nhớ thương thì nhiều
Ngày đông trước mộ em tôi
Anh,chị,em,cháu, bồi hồi nhớ thương
                     *
Đời người chẳng biết thế nào
Buồn, vui, sướng, khổ ai nào có hay
Chú nằm yên nghỉ nời này
" Hương dồng, gió nội " ngày ngày chăm lo
Vĩnh Ngọc
Previous
Next Post »
2 Komentar
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Khi "dương" hiếm dịp gặp nhau.
Khi "âm" mới có một năm đôi lần
Hôm nay, nào nói nên lời.
Chỉ duy một nỗi ngậm ngùi nhớ Anh.

Vĩnh Thắng

Balas