Giỗ lần thứ tư của Mẹ Phạm Kim Thoa

Ngày mai (19/10 Âm lịch) là ngày 4 năm Mẹ đi vào cõi Vĩnh hằng. Sáng nay chủ nhật 18/10 Âm lịch, con cháu.. của Mẹ tổ chưc giỗ  Mẹ ở Trung Tự sớm hơn một ngày để con cháu, họ hàng có thể đến tham gia đầy đủ hơn. Vẫn biết quy luật của tạo hóa là : Sinh-Bệnh-Lão-Tử nào ai có tránh được. Tuy vậy sự ra đi của Mẹ là một mất mát không gì có thể bù đắp được. Bố Mẹ là sợi dây liên kết vô hình để con cháu..đến với nhau. Bố mẹ mất đi, sợi dây  đó đâu còn bền chặt như ngày còn có Mẹ và Bố nữa. !
Sau đây là một số hình ảnh giỗ Mẹ lần thứ tư ở Trung Tự - Hà Nội
Hãy rê chuột và nhấn vào hình của tôi ở góc bên trái giao diện rồi nhấn vào nút hình quyển sách để bật chức năng xem Slide. Tiếp đến nhấn vào nút tam giác để xem trình chiếu có các chú thích cho từng ảnh ! Muốn xem lại nhấn vào vạch đen để xem !
Previous
Next Post »