Tưởng nhớ

Thấm thoát 17 năm Mẹ Yến xa
Dâu thảo, vợ hiền nhà 53
Chăm mẹ già, 8 con ăn học
Phu quân tham gia kháng chiến xa.
Tại nhà mới “”Thứ trưởng Vĩnh Ngọc’’
Con cháu tề tựu tương đối đông
Tưởng nhớ đấng sinh thành kính mến
Cụ phù hộ mọi người khỏe mạnh
Kim Anh
Ngày giỗ cụ Yến 25 tháng chín Kỷ Hợi - 2019
Previous
Next Post »