Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam!

10 tháng 10 - Giải phóng Thủ đô
20 tháng 10 - Phụ nữ Việt Nam.
Tên “Em” gắn liền tên Đất nước.
Tổ Quốc , Xã hội cần  -  có mặt.
Lớp trẻ hăng hái làm việc thiện
Giúp người nghèo, bảo vệ môi trường
Văn nghệ, Thể thao đều tiến bộ
SEGAM 30 góp thành công!
Kim Anh

Previous
Next Post »