Nhớ ngày Thủ đô giải phóng 10.10.1954

Hôm nay ngày 10.10, đúng 65 năm trước ngày 10.10.1954, chúng ta đón đoàn quân chiến thắng từ chiến khu trở về giải phóng Hà Nội sau 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống Thực dân Pháp.
Thế hệ cao niên chi họ chắc chắn không thể quên ngày đó, còn lưu giữ mãi kỉ niệm về ngày này. Thủ đo giải phóng chúng ta được đón Cụ Phạm Vĩnh Quang và gia đình bà chị cả Thoa Nông, các ông Phạm Vĩnh Bảo, Phạm Vĩnh Hanh và các ông bà Nguyễn Văn Trân, Vũ Oanh, Hồ Trúc, Hoàng Hà, Phạm Thị Bắc, Phạm Vĩnh Thanh và Phạm Chu Sa...từ cuộc kháng chiến trở về đoàn tụ quanh ngôi nhà 53 Lãn Ông.
Phạm Lê

Previous
Next Post »