Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Chúc mừng Bạch Hoa, người đầu tiên của chi họ đặt chân đến Israel.

Balas
avatar

Hic chú, ba cháu lại đăng cái ảnh này hì hì. Cháu đi học 10 ngày ạ.

Balas
avatar

Sự kiện nổi bật chi họ năm 2015, Hoa là người đầu tiên chi họ biết cưỡi lạc đà.

Balas