Vô đề

Mùng 8/6 rồi lại 6/8
Tiếp đến là 19/8
Ngày vui đất nước và gia đình
Sinh nhật, kỷ niệm 50 năm ngày cưới (1964-2014)

Tuy chưa trọn vẹn vẫn thấy vui
Thiếu 2 năm nhưng đầy cảm xúc
Con cháu phương trưởng chăm lo hơn
Quây quần bên anh em, họ hàng./.

Kim Anh
6-8-2014
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Cưới của hai bác Đoàn Hải-Kim Anh tuy o trọn vẹn, âu cũng là tiên mệnh

Balas