Bác Đoàn Hải trước lúc ra đi

 


 
Trong thời gian Bác Đoàn Hải điều trị ở các bênh viện gia đình và họ hàng luôn luôn có mặt túc trục và hỏi thăm. Vài ảnh chụp ngày 31/1/2013 trước lúc bác ra đi về cõi vĩnh hằng.

(Ảnh do Ô.Tiến cung cấp )
Previous
Next Post »