ẤN TƯỢNG NĂM NHÂN THÌN 2012

                                                                 ( Ảnh tên mạng )

                                                             Quý Tỵ đã đến cận kề
                                                 Chỉ vài ngày nữa, đón chào xuân sang
                                                           Nhân Thìn xuân sắp đi qua
                                                 Thử ngồi nhìn lại xuân qua thế nào ?

                                                                        *
                                                         Khí hậu biến đổi toàn cầu
                                               Việt Nam, một nước nguy cơ hàng đầu :
                                                        Miền Nam úng ngập  tăng cao
                                               Triều cường, nước mặn vào sâu đất liền
                                                       Người dân cuộc sống khó khăn
                                                   Sản lượng: Thóc, lúa cây, con giảm nhiều  ?
                                                         
                                                                        *
                                                      Miền Trung lũ, hạn hoành hành
                                              Sông Tranh động đất, “ Sấm “ rền dọa dân
                                                      Dân lo  Vỡ đập “chí nguy                                             
                                              Nhiều người thu vén bỏ làng chạy xa
                                                      Nói gì sản xuất, tăng gia
                                              Chỉ lo mỗi việc nay còn, mai sao ?

                                                                    *
                                                      Miền Bắc khô, hạn kéo dài
                                             Cơn bão số 9 ( 8 ? ) tan hoang ruộng vườn
                                                      Mây mù bao phủ nhiều nơi
                                              Rét  đậm, làm hại cây, con, hoa mầu ?
                                                      Liệu chăng đứt bữa, đói ăn ?
                                             Không sao đã có mọi nhà cứu,lo

                                                                 *
    
                                                      Ai ơi nên nhớ câu này :
                                            Lấy dân làm gốc, mọi điều sẽ qua
                                                      Nước ta nông nghiệp hàng  đầu
                                            Tập trung giải quyết nghiệp nông, xã,làng
                                                     Việc gì dân cũng được bàn
                                            Khó khăn gấp bội, ắt rồi cũng qua         

 
Previous
Next Post »