Tặng dâu Xứ Nghệ !

 Tôi xin được tặng nhạc cuối tuần cho các chị em các địa phương khác và đặc biiệt là chị em Hà Nội như phu nhân của tôi đã dũng cảm chấp nhận về làm dâu Xứ Nghệ. Xứ Nghệ là một mảnh đất nghèo nhưng con người nơi đây ân tình như "muối mặn-gừng cay"; khảng khái và không MÀNG những cái gì không phải do mình làm ra ! Tôi cũng xin được tặng các chị em đã THƯƠNG trai xứ Nghệ !
 


Previous
Next Post »