Ở nơi lạ kỳ

Đông, xuân cấm tiệt tắc xi
           Mùa hạ ngập úng, biết đi đường nào ?
                    Hàng ngày lại rất ồn ào
                          Loa to, loa nhổ tranh gào 'cãi' nhau
                                  Ở đâu có chuyện lạ kỳ ?
                                       Thưa rằng là Phố Thái Hà - Đống Đa  
Previous
Next Post »