Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Thương cho dân mình nghèo khó, phương tiện vận chuyển thô sơ, làm ăn vất vả, thiếu chỗ vui chơi.

Balas