Nhân ngày Phạm Tuấn Phương tròn 42 tuổi

Mấy lời nhắn gửi Tuấn Phương.
"Nghiệp đời" còn chọn, "duyên tơ" chưa thành.
Nay đà đến tuổi bốn hai (*).
Rảo chân nhanh bước, mẹ cha đang chờ.

Chú Thắng
(*) 29.5.1970
Previous
Next Post »