Chuyến tầu nhanh chạy bằng công nghệ MAGLEV

 
Tàu đệm từ hay Maglev là một phương tiện chuyên chở nhanh như bay nhờ trường điện từ,có thể đạt đến tốc độ ngang với máy bay sử dụng động cơ cánh quạt hay phản lực; tức là tới khoảng 500 đến 580 km/h. Tàu đệm từ đã được sử dụng trong thương mại từ 1984. Tuy nhiên, các giới hạn về khoa học và kinh tế đã cản trở sự phát triển của kỹ thuật mới này( tăng ma sát, vốn đầu tu ban đầu cao )Hiện nay Nhật,Trung Quốc và Anh đã chạy thử tốt công nghệ này

TheoFb


Previous
Next Post »