VIỆT NAM CÓ 6 DANH NHÂN VĂN HÓA ĐƯỢC THẾ GIỚI TÔN VINH

 

Theo trình tự thời gian, Việt Nam có 6 danh nhân văn hóa được thế giới tôn vinh, đó là :

1. Nguyễn Trãi, quê quán Thăng Long - Hà Nội
(Tôn vinh năm 1980, dịp 600 năm ngày sinh)
2. Hồ Chí Minh, quê quán Nghệ An (Tôn vinh năm 1990, dịp 100 năm ngày sinh).
3. Nguyễn Du, quê quán Hà Tĩnh (Tôn vinh năm 2015, dịp 250 năm ngày sinh).
4. Chu Văn An, quê quán Thăng Long - Hà Nội
(Tôn vinh năm 2019, dịp 650 năm ngày mất).
5. Nguyễn Đình Chiểu, quê quán Gia Định - TP Hồ Chí Minh (Tôn vinh năm 2022, dịp 200 năm ngày sinh).
6 .Hồ Xuân Hương, quê quán Nghệ An ( Tôn vinh năm 2022, dịp 250 ngày mất).
Ảnh : VN tổ quốc tôi yêu
Bài st
Previous
Next Post »