Tin dịch bệnh ngày 26.7.2020

Bản tin lúc 6h ngày 26/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 2 ca bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng. Việt Nam hiện có 418 ca bệnh, 365 khỏi bệnh (87,3%).

Tp Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, cách ly, khoang vùng, dập dịch. Bộ Y tế đã thành lập ba đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố.
Thành phố Hà Nối yêu cầu thực hiện các biẹn pháp phòng chống dịch đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay…sẵn sàng các biện pháp không để dịch bệnh quay lại.
Phạm Lê sưu tầm

Previous
Next Post »