Nhân 55 năm…

Nhân kỉ niẹm ngày Thành hôn 55 năm hai Bác Di Chi (18.7.1965) gợi lại ành kỉ niệm chuyến đi Italia 2005. Một thời để nhớ
Vĩnh Toàn

Previous
Next Post »