Ảnh đẹp chi họ


Chị Nguyễn Minh Nguyệt thứ nữ nhà Nguyên Lan cùng các con ở Sapa mấy ngày tháng 7 vừa qua…
Phạm Vĩnh sưu tầm

Previous
Next Post »