Thơ Mừng sinh nhật Chú Vĩnh Tiến

                            

                      Vĩnh Tiến năm nay nhiều điều may!                            
 Liên hoan nhà mới thật vui thay!    
                     Vì có Minh Phượng luôn chu đáo.                            
   Mọi việc lớn nhỏ đều hanh thông.   
  
                Người làm thơ hay tặng mọi người.                       
    Sinh nhật bảy hai hay hai bảy.                 
                        Mạnh khoẻ nhé, chú út Phạm Vĩnh.                           
 Hài hước, tếu táo cho đời vui.     

Thơ : Bà Kim Anh
Previous
Next Post »