Thời tiết 2016

Thời tiết cực đoan khắp vùng miền
Miền núi, miền Trung thời cực khổ.
Đồng bằng Cửu Long , chẳng vui hơn.
Hết cạn khô, thiếu nước làm đồng.
Lại lũ lụt triền miên nhiều đợt.
Miền Bắc mong mỏi mãi mùa Đông.
Đầu tháng 12, Đông đủng đỉnh về.
Tại trời, tại người tại cả hai.
Kim Anh
(ảnh trên mạng)

Previous
Next Post »