Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Trong nửa cuối tháng 12 và nửa đầu tháng 1 năm mới, có nhiều ngày SN của những nhân vật vào hàng nổi trội bậc nhất của chi họ trong năm như Bạch Hoa, Việt Hùng, Anh Tuấn, Minh Thúy, Vĩnh Di, Minh Trang (Thế Thắng) và Phương Uyên (Ngọc Cường)...

Balas