Ảnh trong tháng

Giới thiệu hai bức ảnh của gia đình bà Nhu, Tuấn Thúy trong tháng.
1. Với gia đình ông bà Đoàn Hưng Nông, Phạm Thị kim Thoa.2. Tại khu du lịch sinh thái nước khoáng Thanh Thủy, Phú Thọ.

Vĩnh Toàn
Previous
Next Post »