Ngày lễ ở nhà


Ngày nghỉ lễ phòng chống con Covid chẳng đi đâu, thôi thì đành ngồi nhà ngắm phong cảnh…

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »