Mừng ông Nguyên

Mừng ông Ngyễn Xuân Ngyên, Phu quân bà Phạm Kim Lan sau mấy ngày nằm Viện đã trở về nhà tiếp tục điều trị tại gia. Chúc mọi sự an lành tiếp tục tham gia hoạt động của chi họ.

Vĩnh Thắng 

Previous
Next Post »