Kỉ niệm Điện Biên Phủ 2013

Lần đầu tiên chúng toi đặt chân tới Điện Biên Phủ 3.2013

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »