Ngày Bầu cử 23/5/2021…

Ngày Chủ nhật 23.5.2021 là ngày toàn dân bầu đại biểu Quốc hội Khóa 15 và HĐND.

Chi họ ta các thành viên thuộc diện đi bầu ghi nhớ thực hiện nghiêm túc những điều liên quan tới Bầu cử cùng với việc thực hiện phòng tránh Covid đeo khầu trang...

Vĩnh Thắng

 

Previous
Next Post »