Bạn cũ nhớ nhau…

Bất ngờ giữa nhũng ngày dịch Covid không đi đâu bà bạn bà xã tên Lê Hoa, nhà ở 93 Lò Đúc đăng tấm hình b bà chụp năm 2007.

Tấm ảnh nhắc tới kỉ niệm ba bà cùng sống trong trại trẻ tại Chiến Khu Việt Bắc cho tới năm 1954 theo bố mẹ trở về Thủ đô.Nay đã là ba bà lão trên tuổi xưa nay hiếm.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cô Minh có ảnh hồi nhỏ ở Việt Bắc không ? Cháu có ảnh bọn trẻ ở Việt Bắc đấy .Trong ảnh có chị Thắng và Lợi con bác Hoàn .

Balas