Chúc mừng chị 80

Hoa đẹp, bánh ngon  CHÚC CHỊ đây

Bõ công tích đức sớm tối ngày

Mọi việc hanh thông và mỹ mãn

TÁM MƯƠI tuổi thế... NGƯỠNG MỘ thay

Phạm Nhân

Previous
Next Post »