Tiễn biệt 2020!

Chào mừng Tết hai không hai mốt

Năm 2020 nhiều biến động sảy ra

Dịch Covid, miền Trung lũ lụt

Đã khắc phục, thế giới ngợi khen

Du lịch kinh tế ổn định dần

Tuy nhiên, tránh lơ là phòng dịch

Chống chủ quan, thực hiện 5 K

Không sảy ra sự việc đã qua

 

Việt Nam ta đã có vắc xin

Phát huy tính sáng tạo thông minh

Nhiều đám cưới cuối năm mong đợi

Thêm dâu, thêm cháu thêm đông vui

Kim Anh

 

 

Previous
Next Post »