Năm 2020, năm có bước phát triển vượt bậc

Bất chấp đại dịch Covid-19 làm suy thoái, kiệt quệ nhiều nền kinh tế, năm 2020 tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn đạt 2,91% - thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới.

 

Người đứng đầu chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: Với kết quả kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, bảo vệ người dân, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sau thế kỷ 21, thế giới có thể không nhớ quốc gia đứng đầu về thu nhập mà nhớ những quốc gia đi đầu về xu hướng vì con người và Việt Nam chưa thể trong nhóm đứng đầu thế giới về thu nhập, nhưng hoàn toàn có thể đi đầu trong một số lĩnh vực.

Kết quả tăng trưởng dương cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Tuy vẫn còn những khó khăn yếu kém nhưng những gì đạt được trong năm 2020 cho phép chúng ta tin tưởng đất nước sẽ ngày cảng phát triển hơn, năm 2021 se hơn năm 2020.

Phạm Lê

Previous
Next Post »