Có vẻ như thật...

 

            Hình như có thêm hai đám cười mới của chi họ trong ngày hôm nay …?

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »