Giỗ ông Vĩnh Hải

Hôm nay ngày 4.12.2020, bà Hoàng Thị Dung đã làm giỗ ông Vĩnh Hải sớm một ngày do hoàn cảnh công việc gia đình. 

Tới dự có họ hàng thân thích năm nay không nhiều người dự như mọi năm do công việc và thời tiết, phòng dịch bệnh Covid hạn chế tập trung đông người. Cũng vì thế năm nay chi họ ở Hà Nội chỉ gửi đồ lễ không có người lên dự.

Vĩnh Thắng

 

Previous
Next Post »