Ảnh hè tháng 7


Bà Nhu và cặp Tuấn Thúy trước cung điện mùa hè Peterhof  St.Pectecburg đầu tháng 7.2017.

Vĩnh Toàn
Previous
Next Post »